Recensies van Gerard Aalders

1. `Blunderbrigade Stockholm`, in: Intermediair, 20 mei 1985. Recensie van Thomas Kanger, Wer erschoss Olof Palme?, Kiel, 1988

2. `Een oude blessure`, in: Intermediair, 21 oktober 1988. Recensie van Hermann Graml en Klaus Dietmat Henke (ed.) Nach Hitler. Der schwierige Umgang mit unserer Geschichte. Beiträge von Martin Broszat, München 1987

3. `Zweedse politie maakt van de zaak Palme een privé-story`, in: de Volkskrant, 24 december 1988. Recensie van Hans Holmér, Olof Palme är skjuten!, Stockholm, 1988

4. `Whiskey on the Rocks`, in: Intermediair, 17 februari 1989. Recensie van Milton Leitenberg, Soviet Submarine Operations in Swedish Waters, 1980-1986, (1988).

5. `Van aspirientje tot Zyclon B`, in: Intermediair, 3 maart 1989. Recensie van Peter Hayes, State and Ideology, Cambridge 1987

6. `De afkeer van krokodillen', in: Intermediair, 28 april 1989. Recensie van Fraser J. Harbutt, The Iron Curtain. Chur­chill, America and the origins of the Cold War, New York/Ox­ford 1986

7. `Judeobolsjewisme`, in: Intermediair, 1 september 1989. Recensie van Arno Mayer, Why did the heavens not darken?, New York 1988

8. `Noorse jaren`, in: Intermediair, 15 september 1989, Recen­sie van Einhart Lorentz,  Willy Brandt in Norwegen. Die Jahre des Exils 1933 bis 1940, Kiel 1989

9. `Pyamaconferen­tie`, in: Intermediair, 9 maart 1990. Recen­sie van Sebastian Haffner, Het Duivelspact, Haarlem 1989

10. `Een volle boot`, in: Intermediair, 22 juni 1990. Recensie van Markus Heiniger, Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde, Zürich 1989

11. `Henri Guisan. Behoeder van de Zwitserse neutraliteit`, in: NRC Handelsblad, 3 november 1990. Recentie van Willi Gautschi General Henri Guisan, Zürich 1989. (Repliek op 1/­12/1990).

12. `Ondergronds`, in: Intermediair, 5 juli 1991. Recensie van Oorlogsdo­cumentatie '40-'45. Tweede jaarboek van het Rijksin­stituut voor Oor­logsdocumentatie, Zutphen 1989

13. `Zwitser in vermomming`, in: Intermediair, 23 augustus 1991. Recensie van Pierre-Th. Braunschweig, Geheimer Draht nach Berlin. Die Nachrich­tendienst im Zweiten Weltkrieg, Zurich 1989

14. `De dagelijkse doden`, in: Intermediair, 9 juli 1993. Recensie van Oorlogsdocumenta­tie '40-'45. Vierde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Zutphen 1993

15. `Boeiend boek maar belabberd proefschrift’, recensie van Annejet van der Zijl, Bernhard. Een verborgen geschiedenis, Amsterdam 2010, in: De Republikein, Nummer 2, juni 2010

16. `Femme d’affaires met teflon huid (boekbespreking biografie Neelie Kroes door Stan de Jong en Koen Voskuil, in: De Republikein, nummer 4, december 2011.

16. `Opdat we nooit vergeten’, recensie van Cees Fasseur, Een dame van ijzer.Koningin Wilhelmina en de nationale gedachte, in: De Republikein, nummer 1, maart 2013.

17. ‘Koningin voor dag en nacht’, recensie van Jutta Chorus, Beatrix. Dwars door alle weerstanden heen, in: De Republikein, nummer 3, september 2013.