Projecten

Lopende Projecten

Hieronder treft u mijn lopende projecten aan in verschillende stadia van uitvoering. Alle boeken die ik tot dusver heb geschreven, vloeiden logisch voort uit een voorafgaande studie: tijdens het schrijven rezen er vragen die niet binnen het kader van het boek-in-wording konden worden beantwoord. Zo vloeide het najaar 2014 afgeronde afgeronde project over chemische en biologische oorlogvoering voort uit mijn onderzoek naar het chemische conglomeraat IG Farben, waaraan ik in Kartels en Operatie Safehaven ruim aandacht heb besteed.
Het project Majesteitsschennis had zijn wortels in mijn onderzoeken naar prins Bernhard en artikelen die ik met enige regelmaat over het Koninklijk huis heb geschreven, terwijl Zwendel weer voortborduurt op mijn eerdere studies naar in de schaduw opererende economische machten zoals die in Operatie Safehaven en Zaken doen tot elke prijs aan de orde kwamen.  

Voor alle projecten is informatie uwerzijds vanzelfsprekend ten zeerste welkom. U kunt daarvoor gebruik maken van het contactformulier.

Reinder Zwolsman

Reinder Zwolsman (1912-1988) was in de jaren zestig Nederlands grootste projectontwikkelaar. Overal in onze samenleving heeft hij zichtbare sporen achtergelaten (denk aan de Pier van Scheveningen). Het oorlogsverleden van deze zakenman is nooit helemaal opgehelderd en met zijn aanpak tijdens de wederopbouw (maar ook daarna) heeft hij veel vijanden gemaakt.

Overal in Nederland stampte hij nieuwbouwprojecten uit de grond. Zijn E.M.S. (Exploitatie Maatschappij Scheveningen) verwierf overal in Nederland belangen (waaronder theater Carré in Amsterdam en het Kurhaus in Scheveningen). Opvallend veel E.M.S.-panden werden getroffen door brand maar het bewijs dat Zwolsman bij verzekeringsfraude was betrokken, werd nooit geleverd. Samen met enkele andere grote ondernemers stichtte Zwolsman de Reclame Exploitatie Maatschappij (REM), het eerst commerciële televisiestation van Nederland. De omroepvereniging TROS is daaruit voortgekomen.

De REM zond uit vanaf een kunstmatig eiland buiten de Nederlandse territoriale wateren omdat commerciële televisie toen nog in strijd was met de wet. Veel facetten uit het leven van Zwolsman zijn nog steeds met een waas van geheimzinnigheid omgeven.

In de komende jaren wil ik een poging doen de handel en wandel van Zwolsman nader in kaart te brengen.

De canyons van Utah en ArizonaDe geschiedenis van de aarde heeft mij al sinds ik me kan heugen in haar greep. Toen ik Gevecht met de Tijd (2013) had geschreven (waarin ik beschreef hoe religieuzen en wetenschappers door de eeuwen heen hebben geprobeerd de ouderdom van de aarde vast te stellen), dacht ik met het onderwerp klaar te zijn.
De werkelijkheid was anders. De canyons van Utah en Arizona in de Verenigde Staten geven de geschiedenis van moeder aarde op weergaloze wijze weer.
Een vervolg op Gevecht met de Tijd.

Mythes rond koningin Wilhelmina?

Hoe kon iemand met Wilhelmina`s karaktereigenschappen eigenlijk als staatshoofd fungeren? Haar biografen zijn het eens dat Hare Majesteit afstandelijk, koppig, eigenwijs en eigenzinnig was. Tegenspraak duldde ze niet - daar kreeg ze als koningin ook nooit mee te maken - wat tot gevolg had dat haar beoordelingsvermogen niet optimaal kón functioneren. Democratisch of parlementair gezind was ze al evenmin. Waarop berust dan het wijze staatsmanschap dat geschiedschrijvers haar eensgezind toedichten? Vanwege het dogma van de 'ministeriële verantwoordelijkheid' (bepaald in de Grondwet van 1848) worden we niet eens geacht haar mening en invloed op het reilen en zeilen van de staat te kennen.
Toch staat vast dat koningin Wilhelmina erg populair was; veel Nederlanders droegen haar na de oorlog op handen. Hoe kan dat? Als we een staatshoofd zouden moeten kiezen uit een lijst met (geanonimiseerde) kandidaten zou iemand met haar karaktereigenschappen geen schijn van kans maken. Haar koningsschap is met raadsels omgeven waarop haar biografen nooit antwoord hebben gegeven. Wat blijft er van haar staatsvrouwschap over als we de feiten uit haar lange regeerperiode (een halve eeuw) tegen het licht houden en van mythes ontdoen? Toch de mythische koningin of de koningin van de mythe?