Bio en carrière


Gerard Aalders (1946) studeerde geschiedenis en Scandinavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Stockholm. Hij sloot beide studies af in 1981en promoveerde vervolgens op de neutraliteitspolitiek van Zweden ten tijde van de Koude Oorlog. Hij werkte als (freelance) onderzoeker aan ondermeer de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 2011 was hij als senior-onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogs- documentatie (NIOD).

Aalders heeft een aantal geruchtmakende publicaties op zijn naam gebracht die aandacht trokken in zowel in binnen- als buitenland. Hij is co-auteur van Zaken doen tot elke prijs; een studie over de geheime economische collaboratie van neutrale staten met nazi-Duitsland. Het boek werd in zes talen gepubliceerd en geldt thans als een klassieker op het terrein van economische oorlogvoering. Van de Zweedse editie werden 100.000 exemplaren verkocht. In 1996 publiceerde hij De affaire-Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland waarin o.a. de onthulling van het nazi-lidmaatschap van prins Bernhard al vóór verschijning tumult veroorzaakte in de vaderlandse pers.

Aalders is de auteur van een trilogie over de Duitse roof van Nederlands bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin onder andere de collaboratie van de Amsterdamse effectenbeurs en de Nederlandse banken met de bezetter aan de kaak worden gesteld. Roof verscheen ook in Duitse en Engelse vertaling. Na zijn trilogie (een standaardwerk volgens NRC Handelsblad) publiceerde hij over inlichtingendiensten, de mysterieuze Bilderbergconferenties, de vestiging van de Amerikaanse wereldhegemonie na de Tweede Wereldoorlog, de Lockheed-affaire en drie boeken over prins Bernhard die de traditionele visie op de prins-gemaal ingrijpend hebben veranderd. Eind 2013 verscheen Gevecht met de Tijd. Hoe de Aarde in vier eeuwen vier miljard ouder werd. Het boek vertelt de geschiedenis van de zoektocht van wetenschappers en religieuzen naar de ouderdom van onze planeet.

Aalders heeft naam gemaakt (ook internationaal) als een historicus die in staat is buitengewoon ingewikkelde historische complexen te ontrafelen en die te presenteren op een wijze die niet alleen vakgenoten maar ook leken aanspreekt. Aalders is een veelgevraagd spreker op internationale congressen en geeft regelmatig commentaar op radio en tv over onderwerpen als roofkunst, de Bilderbergconfenties, prins Bernhard en de monarchie.

In 2011 bereikte het ‘enfant terrible’ van het NIOD de – zoals hij het zelf pleegt aan te duiden – de ‘pensioengedoemde’ leeftijd. Sindsdien werkt hij als onafhankelijk onderzoeker en publicist en geeft hij lezingen over de onderwerpen waarover hij heeft gepubliceerd (u kunt boeken via het contactformulier).

Gerard Aalders is lid van het International Advisory Board of Scholars and Experts van het Central Registry of Information on Looted Cultural Property in Londen en bestuurslid van de Stichting Naleving Washington Principles.

Voorts is hij betrokken bij de volgende onderzoeksgroepen:
Holocaust and Polycracy in Western Europe 1940-1944 van de Universiteit van Konstanz, Duitsland
Economy and War van de European Science Foundation (ESF)
Cold War and Neutrality: East West Economic Relations in Europe van de Universiteit van Wenen

Aalders was tien jaar redacteur van het kwartaalblad De Republikein. Na zijn afscheid schrijft hij een vaste column.

Hij verzorgt sinds 2018 een vaste column

Persoonlijke noot
Ik ben geboren en getogen in Hellendoorn (Overijssel) en volgde een voor wetenschappers niet bepaald gebruikelijke weg. Na een weinig succesvolle middelbare schooltijd (ULO) zwierf ik geheel in de geest van de jaren zestig vijf jaar door Europa. In die tijd werkte ik onder meer in Engeland, Zweden, Finland en Italië en ten slotte toch maar te gaan studeren. Na vier jaar avondgymnasium voltooide ik twee universitaire studies en schreef ik een proefschrift over de neutraliteit van Zweden ten tijde van de Koude Oorlog. Ik woon met mijn partner in Amsterdam; samen hebben we twee volwassen zoons, kleinzoon Vince (2018) en kleindochter Lexie (2022).