Boeken, bijdragen aan boeken (en vertalingen) van Gerard Aalders


 1. `Stockholms Enskilda Bank under andra världskriget`, in: Gunnar Adler-Karlsson,  Adrenalinstinna hannar, Uddevalla, 1985, pp. 230-237.
 1. Swedish Neutrality and the Cold War, 1945-1949, Nijmegen 1989.
 1. Affärer till varje pris. Wallenbergs hemliga stöd till nazister­na, Stockholm1989, (Zweedse uitgave van Gerard Aalders & Cees Wiebes The Art of Cloaking. Secret Protection and Collabora­tion of the German War Industry by the Neutrals).
 1. Peittelyn Taito, Helsinki1989, (Finse uitgave van Gerard Aalders & Cees Wiebes The Art of Cloaking. Secret Protection and Collaboration of the German War Industry by the Neutrals).
 1. Krigsprofitørene. Svenskenes hemmelige finansiering av Hitlers krigsmaskin, Oslo 1989 ( Noorse uitgave van Gerard Aalders & Cees Wiebes The Art of Cloaking. Secret Protection and Collaboration of the German War Industry by the Neutrals)
 1. Zaken doen tot elke prijs. De economi­sche collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duits­land, ‘s-Gravenha­ge 1990 (vertaling van Gerard Aalders & Cees Wiebes The Art of Cloaking. Secret Protection and Collaboration of the German War Industry by the Neutrals)
 1. Die Kunst der Tarnung. Die geheime Kollaboration neutraler Staaten mit der deutschen Kriegsindustrie. Der Fall  Schweden, Frankfurt am Main 1994 (Duitse uitgave van Gerard Aalders & Cees Wiebes The Art of Cloaking. Secret Protection and Collaboration of the German War Industry by the Neutrals)
 1. `Les noirs secrets de la Suède` in: Jacques Derogy, Raoul Wallenberg. Le Juste de Budapest. 1994
 1. Zesde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen­tatie, Zutphen, 1995, Gerard Aalders, e.a.
 1. De affaire-Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland, ‘s-Gravenhage 1996 (met Coen Hilbrink).
 1. Zevende Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu­mentatie, Zutphen, 1996, Gerard Aalders, e.a.
 1. The Art of Cloaking Ownership. The secret collaboration and the protection of the German war industry by the neutrals. The case of Sweden, Amsterdam, 1996. (met Cees Wiebes).
 1. Achtste Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu­mentatie, Zutphen, 1997, Gerard Aalders, e.a.
 1. Vluchtkapitaal en monetair goudin Jaarboek …..
 1. `Three ways of German economic penetration in the Nether­lands: Cloaking, Capital interlocking and `Aryanization’`, in: Richard J. Overy, Gerhard Otto & Johannes Houwink ten Cate (ed.)Die `Neuordnung`Europas. NS Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten, Berlin, 1997.
 1. `Nawoord` in Tom Bower Nazi Goud. De sinistere bankgehei­men van Zwitserland, Amsterdam, 1997.
 1. `Looting and Restitution. A brief history of the theft of property from Dutch Jews during the Second World War and its post-war restitution` in: Nazi Gold. The LondonConference 2-4 December 1997, London, 1998.
 1. Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog, Den Haag, 1999.
 1. `Die Arisierung der niederländischen Wirtschaft. Raub per Verordnung’, in: Alfons Kenkman & Bernd Rusinek,  Verfolgung und Verwaltung. Die wirtschaftliche Ausplünderung der Juden und die westfalischen Finanzbehörden, Münster 1999.
 1. Geraubt! Die Enteignung jüdischen Besitzes im Zweiten Weltkrieg, Köln, 2000
 1. `A Disgrace? Postwar Restitution of Looted Jewish Property in the Netherlands’ in: Chaya Brasz & Yosef Kaplan (ed.) Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the Eight International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, Leiden, Boston, Köln, 2001.
 1. Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945, Amsterdam, 2001.
 1. `The Robbery of Dutch Jews and Postwar Restitution` in: Avi Beker (ed.) The Plunder of Jewish Property During the Holocaust. Confronting European History,Houndmills, Basingstoke, 2001.
 1. Eksters. De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 2002.
 1. Een doeltreffende databank. Voor studie, werk of thuisgebruik, Boom, 2002.
 1. `22.The looting and (non) restitution of Art in the Netherlands 1940-2001’, in: Rathkolb, Oliver (ed.) Revisiting the National Socialist Legacy. Coming to terms with forced Labor, Expropriation, Compensation and Restitution, Innsbruck, Wien, München, Bozen, 2002.
 1. `Le rôle des banques néerlandaises dans la spoliation des juifs’, in : La Caissedes Dépôts et consignations, La Seconde Guerre mondiale et le xxe siècle, (ed.  Alya Aglan, Michel Margairaz et Philippe Verheyde), Paris, 2003. (pp. 521-539).
 1. Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne, Amsterdam, 2003.
 1. Nazi looting. The Plunder of Dutch Jewry during the Second World War, Oxford– New York, 2004.
 1. `Organized Looting: The Nazi Seizure of Jewish Property in the Netherlands, 1940-1945’in: Feldman, Gerald, D. & Wolfgang Seibel (ed.), Networks of Nazi Persecution. Bureaucracy, Business and the Organization of the Holocaust,New York  & Oxford, 2005.
 1. `Voorwoord’ bij: Francis van den Berg, In het hart getroffen. Het bombardement op Nijverdal, 22 maart 1945, Hellendoorn – Nijverdal, 2005.
 1. Leonie. Das Leben der Doppelspionin, Leipzig, 2005
 1. Operatie Safehaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk, Amsterdam 2006
 1. “Lawful” Abuse of the Dutch Economy, 1940-1945’, in: Herzog, Dagmar (ed), Lessons and Legacies, VII, Northwestern University Press, Evanston, Il., 2006, pp. 50-65
 1. `Pillage et (non) restitution des oeuvres d’art aux Pays-Bas (1940-2001)’in: Spoliations en Europe. Revue d’histoire de la Shoah,No. 186, Janvier-Juin 2007, pp. 195-217
 1. De Bilderberg-conferenties. Organisatie en Werkwijze van een Geheim Trans-Atlantisch Netwerk, Amsterdam, 2007
 1. `Le Pillage aux Pays-Bas et la Restitutiond’après-guerre’, in: Goschler C., P. Ther & C. Andrieu (ed.),  Spoliations et restitutions des bien juifs Europe XXe siècle, Paris, 2007, pp. 236-252
 1. De Prins kan me nog meer vertellen. Prins Bernhard –Feit en Fictie, Rijswijk, 2009
 1. `The Second World War and the Cold War: Influences on the Swedish post-war economy`, in G. Enderle-Burcel, P. Franaszek, D. Stiefel,  A. Teichova (ed.), Gaps in the Iron Curtain, Krakow, 2009, pp. 60-71
 1.  Kartels. De Amerikaanse strijd om de wereldhegemonie, Amsterdam, 2010
 1. Bernhard. ZakenprinsZijn connecties met wapenhandelaren, louche zakenlieden en dubieuze bankiers, Soesterberg, 2010
 1. WikiLeaks. Tussen cyberoorlog en informatierevolutie? Aalders, Gerard en Perry Pierik (redactie), Soesterberg, 2011
 1. Het LockheedschandaalWapenindustrie smeergeld corruptie, Amsterdam,  2011
 1. Klein Republikeins Handboek. Honderd misverstanden over de monarchie. Hans van den Bergh, m.m.v. Pierre Vinken. Bewerkt en geactualiseerd door Gerard Aalders. s.l., 2013
 1. Gevecht tegen De Tijd. Hoe de aarde in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd, Soesterberg,  2013
 1. Niets was wat het leek. Prins Bernhard, Amsterdam, 2014
 1. Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog, Soesterberg, 2014
 1. Weg met de koning!  Twee eeuwen majesteitsschennis in Nederland, Nijkerk, 2016
 1. Zwendel. De schimmige wereld van geldwolven in maatpakken, Meppel 2017
 1. Wilhelmina. Mythe, fictie en werkelijkheid, Meppel 2018
 1. Bernhard. Alles was anders, Meppel 2019. (Herdruk  van Niets was wat het leek. Prins Bernhard,Amsterdam 2014 (Boom Uitgevers)
 1. Het Instituut.Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie als speelbal van Den Haag en het Koningshuis, Meppel 2019
 1. Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne, Meppel 2019, (herdruk van de gelijknamig titel bij uitgeverij Boom, Amsterdam 2003)
 2. ‘Verknipte leden van het Huis van Oranje-Nassaugeslacht’, Inleiding bij: Jos Deenen, De geboorte van een universele Déjà Vu ervaring, s.l., 2019
 3. Oranje Zwartboek. De ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie, Meppel 2020
 4. Van Oerknal tot Eindtijd. De geschiedenis van het heelal, de aarde en van ons, Meppel 2022
 5. De toekomst van Oranje. Van Willem de Eerste tot Willem de Laatste, Meppel 2023