Prins Bernhard. Alles was anders

Heruitgave


In 1936 werd Bernhard von Lippe Biesterfeld binnengehaald als een godenzoon. De mythevorming rond deze bespiegelende, sportieve en in cultuur geïnteresseerde verloofde van prinses Juliana begon direct.

Maar van bespiegelingen hield hij niet, in sport was hij altijd slecht geweest en zijn belangstelling voor cultuur beperkte zich tot feestvieren.

De Tweede Wereldoorlog bracht Bernhard nieuwe faam en maakte hem ook onaantastbaar. Na de oorlog, zo is ons altijd voorgehouden, betrad de prins het toneel van de internationale politiek en global business. Overal ter wereld haastten staatshoofden zich tijd vrij te maken om Bernhard te ontvangen.

Het voorzitterschap van de schimmige Bilderbergconferenties zou de statuur van de prins – eigenlijk té groot voor Nederland – extra onderstrepen. Hij slaagde er meesterlijk in ons in zijn verzetsavonturen, wonderbaarlijke werken en nobele daden te doen geloven.

De werkelijkheid bleek anders. Weinig wat ons is verteld over de prins der Nederlanden klopt. Het meeste is bij elkaar gefantaseerd, gesuggereerd of gewoon gelogen. Dit boek beschrijft een man die vooral zijn eigen belangen
najoeg, ongeacht wat daarvan de consequenties waren voor Nederland en de monarchie.

Bernhard. Alles was anders in een heruitgave en verscheen eerder bij Uitgeverij Boom als Niets was wat het leek (2014)

 Verschijnt april 2021

De Lockheed Affaire

Nederlands eigen Watergate smeergeld en corruptie


De Lockheed Affaire

De ontnuchterende werkelijkheid van de ‘schavuit van Oranje’

De beruchte Lockheed-affaire bracht in de jaren zeventig de regeringen van de Verenigde Staten, een aantal West-Europese landen, Azië en het Midden-Oosten in de grootst mogelijke verlegenheid.

Ook in Nederland veroorzaakte ‘Lockheed’ enorme beroering toen aan het licht kwam dat nota bene ‘onze eigen’ prins Bernhard zich had laten omkopen. Zo ontving hij begin jaren zestig 1,1 miljoen US-dollar aan steekpenningen van vliegtuigbouwer Lockheed. In 1974 verlangde Bernhard opnieuw een grote som geld, deze keer als Nederland zou overgaan tot de aankoop van de Lockheed P-3 Orion patrouillevliegtuigen.

Gerard Aalders beschrijft Bernhard als een man vooral zijn eigen belangen najoeg. Daarmee bracht hij zijn vrouw, koningin Juliana, in grote verlegenheid en de monarchie aan het wankelen. Want hoewel het harde bewijs voor de omkoping indertijd nooit is geleverd wees alles erop dat Bernhard wel degelijk smeergelden ontving. Die bewijzen vindt u in dit boek wél!

Aalders plaatst het schandaal in een breed internationaal perspectief en gaat ook in op de zware straffen die buitenlandse regeringsleden kregen opgelegd voor hun corrupt gedrag. Bernhard kreeg geen straf maar alleen het verzoek voortaan zijn uniform niet meer te dragen. De Lockheed-affaire is het resultaat van gedegen onderzoek in o.a. Washington.

Verschijnt zomer 2021

Het Voordeel van de Monarchie

(zoals de Oranjes dat zien)

Een bundeling van artikelen en columns over de monarchie die ik in de loop der jaren heb gepubliceerd. Vrijwel alles bij de familie Van Oranje draait om geld en voorrechten. Overijverige ministers en meegaande Kamerleden leggen de Familie geen strobreed in de weg.

Verschijnt najaar 2021 of voorjaar 2022

De canyons van Utah en Arizona

De geschiedenis van de aarde heeft mij al sinds ik me kan heugen in haar greep. Toen ik Gevecht met de Tijd (2013) had geschreven (waarin ik beschreef hoe religieuzen en wetenschappers door de eeuwen heen hebben geprobeerd de ouderdom van de aarde vast te stellen), dacht ik met het onderwerp klaar te zijn.
De werkelijkheid was anders. De canyons van Utah en Arizona in de Verenigde Staten geven de geschiedenis van moeder aarde op weergaloze wijze weer.
Een vervolg op Gevecht met de Tijd. Hoe de Aarde in vier eeuwen vier miljard jaar ouder werd.