Waar we vandaan komen, wie we zijn en hoe we dat weten

,
Terug naar het allereerste begin: de Oerknal, 14.5 miljard jaar geleden. Zonder de Big Bang zou er geen heelal, geen zonnestelsel, geen aarde en dus ook geen mensen zijn geweest. Dit boek beschrijf ik de geschiedenis van het ontstaan van het universum en de aarde en hoe wetenschappers tewerk zijn gegaan om die eeuwenoude mysteries te ontsluieren.

Prins Bernhard. Alles was anders

In 1936 werd Bernhard von Lippe Biesterfeld binnengehaald als een godenzoon. De mythevorming rond deze bespiegelende, sportieve en in cultuur geïnteresseerde verloofde van prinses Juliana begon direct.

De Lockheed Affaire (heruitgave)

, , , ,
De ontnuchterende werkelijkheid over de 'schavuit van Oranje' De beruchte Lockheed-affaire bracht in de jaren zeventig de regeringen van de Verenigde Staten, een aantal West-Europese landen, Azië en het Midden-Oosten in de grootst mogelijke verlegenheid.

Oranje Zwartboek

,
Waarom is ons koningshuis zo populair? Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Waarom genieten de Oranjes de status van popsterren? Waaraan hebben ze die verering verdiend? Ligt het aan hun prestaties? Hun capaciteiten? De verdiensten van de koningen en keizers die in de mist van de geschiedenis zijn verdwenen, werden ooit hemelhoog geprezen. Anno nu zijn er in Europa nog maar paar koninkrijken over. Ze houden slechts stand in Scandinavië, Groot-Brittannië, België, Spanje en Nederland.
Boek Leonie van Gerard Aalders

Leonie (heruitgave)

, ,
Het leven van Nederland meest intrigerende dubbelspionne, gereconstrueerd op basis van geheime archieven In 1925 vestigt Leonie Pütz, 24 jaar oud, zich in het Amsterdam van de roaring twenties. Dankzij haar acteertalent weet deze bedwelmende schoonheid, afkomstig uit het Duitse Aken, vrijwel direct door te dringen tot de top van het Nederlandse toneel en speelt daar met de grootste namen van deze tijd. Mata Hari? Vergeleken bij Leonie was zij een onnozel dorpswicht

Het Instituut

In de zeventien jaar dat hij verbonden was aan Het Instituut kreeg historicus en onderzoeker Gerard Aalders veelvuldig een spreekverbod opgelegd. De resultaten van zijn onderzoekswerk waren niet iedereen welgevallig. Niet alleen ‘Den Haag’ trachtte hem tot zwijgen te brengen, ook prins Bernhard poogde – direct of via minister-president Wim Kok – de auteur zijn wil op te leggen.

Bernhard. Alles was anders

Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld (1911 – 2004) had een buitengewoon hoge dunk van zichzelf. Hij slaagde er meesterlijk in het Nederlandse volk in zijn verzetsavonturen, wonderbaarlijke werken en nobele daden te doen geloven.

Wilhelmina. Mythe, fictie en werkelijkheid

Terwijl haar koningschap nog steeds met talloze raadsels is omgeven was Wilhelmina (1880 – 1962) als koningin razend populair. Voor haar dood liet ze welbewust documenten vernietigen die dit positieve imago konden aantasten.

Zwendel

Wanneer iets te mooi is om waar te zijn is het dat meestal ook. In Zwendel leveren elf binnen- en buitenlandse fraudeurs het overtuigende bewijs dat er veel ingenieuze manieren zijn om ons op te lichten.

‘Weg met de koning!’ Majesteitsschennis in Nederland

Waarom omarmen wij ons Koningshuis, maar lachen we als Youp van `t Hek, Hans Teeuwen of LuckyTV de draak steken met Willem-Alexander of Máxima? Wat zij zich tegenwoordig kunnen veroorloven, was honderd jaar geleden goed voor een forse gevangenisstraf. Koning Willem I stelde belediging van het Koningshuis strafbaar omdat hij niet tegen kritiek kon. Daarmee borduurde hij voort op wetgeving die al in het oude Rome menigeen letterlijk de kop kostte.

Gifgas, Ziektekiemen & Oorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst op grote schaal gifgas gebruikt. Veel minder bekend is dat toen ook al biologische wapens werden ingezet. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak beschikten beide kampen over enorme voorraden gifgassen en biowapens. De technieken om de dodelijke wapens naar hun doel te geleiden waren bovendien spectaculair verbeterd.

Niets was wat het leek

In 1936 haalde Nederland prins Bernhard, de verloofde van prinses Juliana, binnen als een godenzoon. De mythevorming rond deze bespiegelende, sportieve en in cultuur geïnteresseerde jongeman begon direct. De Tweede Wereldoorlog bracht Bernhard nieuwe faam en maakte hem ook onaantastbaar.

Gevecht met de tijd

,
Hoe oud is moeder Aarde? Tot in de zeventiende eeuw wisten onze voorouders zeker dat ze op 22 oktober 4004 voor Christus was geschapen. Uitgangspunt was het Bijbelse scheppingsverhaal. Wie daaraan durfde te tornen had kans om als ketter op de brandstapel te eindigen.

Klein republikeins handboek

In 1813 landde Willem Frederik, zoon van stadhouder Willem V, ‘op’ Scheveningen, en op 30 maart 1814 werd hij ingehuldigd als soeverein vorst der Nederlanden. Aan een eeuwenlange republikeinse traditie was een eind gekomen. Iedereen leek dit de gewoonste zaak ter wereld te vinden. Maar was en is die monarchie wel zo vanzelfsprekend?

Het Lockheed-schandaal

,
Het Lockheed-schandaal dat in 1975-1976 aan het licht kwam, bracht de regeringen van een aantal West-Europese landen, Azië en het Midden-Oosten in de grootst mogelijke verlegenheid. ‘Lockheed’ sproot voort uit ‘Watergate’, dat andere schandalencomplex dat in 1974 voor het gedwongen aftreden had gezorgd van president Richard M. Nixon.

WikiLeaks

De wereld is in de ban van WikilEaks, de internetspreekbuis van Julian Assange. Voor velen is Assange een held van het vrije woord, een toonbeeld van de betrokken wereldburger die zich met overheidszaken bemoeit en misstanden aan het licht brengt.

Bernhard zakenprins

Zijn voortdurende jacht op geld dreef prins Bernhard onafwendbaar in de armen van illegale wapenhandelaren, obscure zakenlieden en louche bankiers. Omstreeks 1950 rees er serieuze verdenking tegen de prins-gemaal vanwege zijn bemoeienissen met wapenhandel in Indonesië en de minister-president zag zich genoodzaakt de kwestie te laten onderzoeken door de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche. Hun rapporten – die in de doofpot verdwenen – geven een onthutsend beeld van Bernhards activiteiten en zakelijk netwerk.

Kartels

,
Kartels zijn verboden. Bedrijven die de regels overtreden, kunnen een boete van vele honderden miljoenen euro's tegemoet zien. Toch waren kartels tot voor kort overal ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, populair. Europa beschouwde kartels als instrumenten om de economie te reguleren en werkloosheid tegen te gaan. Na de Tweede Wereldoorlog is die situatie drastisch veranderd. Het huidige antikartelbeleid vloeit rechtstreeks voort uit de machtspositie die de Verenigde Staten zich na de laatste wereldoorlog hebben verworven.

De prins kan mij nog meer vertellen

Tijdens zijn lange leven groeide prins Bernhard uit tot een legendarische figuur. Op innemende wijze oogstte de prins niet alleen roem als ambassadeur van het Nederlandse bedrijfsleven maar ook als de sympathieke vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland.

De Bilderberg-conferenties

De Bilderberg-conferenties is een onthullende studie naar het functioneren van een van de meest intrigerende geheime organisaties ter wereld. Ieder jaar komt in een voor de gelegenheid hermetisch afgesloten luxehotel of resort een stel machtige politici, bankiers, captains of industry, mediamagnaten en royalty bijeen.

Operatie Safehaven

Operatie Safehaven is het verhaal van een wereldwijd web dat de Duitse industriële kartels sponnen, de pogingen van de Amerikaanse regering om die netwerken bloot te leggen én de inspanningen van de Amerikaanse trusts om dat te dwarsbomen.

Leonie

In 1925 vestigt Leonie Pütz, 24 jaar oud, zich in het Amsterdam van de roaring twenties. Dankzij haar acteertalent weet deze opvallende schoonheid, afkomstig uit het Duitse Aken, vrijwel direct door te dringen tot de top van het Nederlandse toneel, waar ze optreedt met de grootste namen van die tijd. Niemand kent echter haar achtergrond als spionne voor Duitsland; weinigen weten dat ze ook voor Nederlandse, Engelse en Franse inlichtingendiensten actief is.

Een doeltreffende databank

Praktische, overzichtelijke handleiding voor het opzetten van een databank. Met goede begeleiding en tips voor het zoeken, ordenen, sorteren, filteren, schikken en herschikken, relateren, koppelen en het gebruik van boleanen.

Eksters

Mei 1940. In de kluizen van De Nederlandsche Bank ligt 146 duizend kilo goud opgestapeld. Als eksters doken de Duitsers op deze schitterende schat. In korte tijd verdween het goud naar Berlijn om te worden gebruikt voor de aankoop van oorlogsmateriaal in de neutrale landen van Europa en Zuid-Amerika. Na de oorlog was het de taak van de Amerikanen dit goud op te sporen en terug te geven aan het land van herkomst.

Berooid

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlandse joden systematisch van al hun bezittingen beroofd. Na de oorlog was het de taak van de regering om zo veel mogelijk van die eigendommen te restitueren. Dit zogenaamde rechtsherstel werd al tijdens de oorlog door de regering-in-ballingschap voorbereid.

Roof

Dit boek toont aan dat de beroving, die de nazi's stelselmatig probeerden te camoufleren, totaal is geweest. Aan bod komen vragen als: wie kocht de geroofde spullen?, waar bleven ze? En wat was de rol van de Nederlandse collaborateurs? Ook de roof van kunst, zowel joodse als niet-joodse, komt uitgebreid aan de orde.

De affaire Sanders

Hoe Sanders, hoofd van de voorloper van BVD en AIVD, het veld moest ruimen. Smeuïge verhalen over corruptie, spionage en misdaad in het naoorlogse Nederland. Het trok reeds voor publicatie de belangstelling van de nationale en internationale pers vanwege de onthulling van Prins Bernhards NSDAP-lidmaatschap.

Zaken doen tot elke prijs

In Zaken doen tegen elke prijs wordt de geheime collaboratie van neutrale landen met Hitler-Duitsland, een tot dusver duister aspect van de Tweede Wereldoorlog, belicht.

Swedish Neutrality and the Cold War, 1945 1949.

, , , ,
In mijn dissertatie (1989) plaats ik de neutraliteit van Zweden (maar ook die van de overige Scandinavische landen) tegen een historische achtergrond.