Recensies van Gerard Aalders

 1. `Blunderbrigade Stockholm`, in:Intermediair, 20 mei 1985. Recensie van Thomas Kanger,Wer erschoss Olof Palme?, Kiel, 1988
 1. `Een oude blessure`, in:Intermediair, 21 oktober 1988. Recensie van Hermann Graml en Klaus Dietmat Henke (ed.)Nach Hitler. Der schwierige Umgang mit unserer Geschichte. Beiträge von Martin Broszat, München 1987
 1. `Zweedse politie maakt van de zaak Palme een privé-story`, in:de Volkskrant, 24 december 1988.Recensie van Hans Holmér, Olof Palme är skjuten!, Stockholm, 1988
 1. `Whiskey on the Rocks`, in:Intermediair, 17 februari 1989. Recensie van Milton Leitenberg,Soviet Submarine Operations in Swedish Waters1980-1986, (1988).
 1. `Van aspirientje tot Zyclon B`, in:Intermediair, 3 maart 1989. Recensie vanPeter Hayes, State and Ideology, Cambridge 1987
 1. `De afkeer van krokodillen’, in:Intermediair, 28 april 1989.Recensie van Fraser J. Harbutt, The Iron Curtain. Chur­chill, America and the origins of the Cold War, New York/Ox­ford 1986
 1. `Judeobolsjewisme`, in:Intermediair, 1 september 1989. Recensie van Arno Mayer,Why did the heavens not darken?, New York 1988
 1. `Noorse jaren`, in:Intermediair, 15 september 1989, Recen­sie van Einhart Lorentz,  Willy Brandt in Norwegen.Die Jahre des Exils 1933 bis 1940, Kiel 1989
 1. `Pyamaconferen­tie`, in:Intermediair, 9 maart 1990. Recen­sie van Sebastian Haffner,Het Duivelspact, Haarlem 1989
 1. `Een volle boot`, in:Intermediair, 22 juni 1990.Recensie van Markus Heiniger, Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde, Zürich 1989
 1. `Henri Guisan. Behoeder van de Zwitserse neutraliteit`, in:NRC Handelsblad, 3 november 1990. Recentie van Willi Gautschi General Henri Guisan, Zürich 1989. (Repliek op 1/­12/1990).
 1. `Ondergronds`, in:Intermediair, 5 juli 1991. Recensie vanOorlogsdo­cumentatie ’40-’45. Tweede jaarboek van het Rijksin­stituut voor Oor­logsdocumentatie, Zutphen 1989
 1. `Zwitser in vermomming`, in:Intermediair, 23 augustus 1991.Recensie van Pierre-Th. Braunschweig, Geheimer Draht nach Berlin. Die Nachrich­tendienst im Zweiten Weltkrieg, Zurich 1989
 1. `De dagelijkse doden`, in:Intermediair, 9 juli 1993. Recensie vanOorlogsdocumenta­tie ’40-’45. Vierde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Zutphen 1993
 1. `Boeiend boek maar belabberd proefschrift’, recensie van Annejet van der Zijl,Bernhard. Een verborgen geschiedenis, Amsterdam 2010, in:De Republikein, Nummer 2, juni 2010
 1. `Femme d’affaires met teflon huid (boekbespreking biografieNeelie Kroesdoor Stan de Jong en Koen Voskuil, in: De Republikein, nummer 4, december 2011.
 1. `Opdat we nooit vergeten’, recensie van Cees Fasseur,Een dame van ijzer.Koningin Wilhelmina en de nationale gedachte, in: De Republikein, nummer 1, maart 2013.
 1. ‘Koningin voor dag en nacht’, recensie van Jutta Chorus,Beatrix. Dwars door alle weerstanden heen, in: De Republikein, nummer 3, september 2013.