Het Voordeel van de Monarchie

(zoals de Oranjes dat zien)

Een bundeling van artikelen en columns over de monarchie die ik in de loop der jaren heb gepubliceerd. Vrijwel alles bij de familie Van Oranje draait om geld en voorrechten. Overijverige ministers en meegaande Kamerleden leggen de Familie geen strobreed in de weg.

Verschijnt najaar 2021 of voorjaar 2022