Het Voordeel van de Monarchie

(vanuit het perspectief van de Oranjes)


Een bundeling van artikelen en columns over de monarchie die ik in de loop der jaren heb gepubliceerd. Vrijwel alles bij de familie Van Oranje draait om geld en voorrechten. Overijverige ministers en meegaande Kamerleden leggen de Familie geen strobreed in de weg.

Verschijnt in 2022