De Lockheed Affaire

Nederlands eigen Watergate smeergeld en corruptie


De ontnuchterende werkelijkheid over de ‘schavuit van Oranje’

De beruchte Lockheed-affaire bracht in de jaren zeventig de regeringen van de Verenigde Staten, een aantal West-Europese landen, Azië en het Midden-Oosten in de grootst mogelijke verlegenheid.

Ook in Nederland veroorzaakte ‘Lockheed’ enorme beroering toen aan het licht kwam dat nota bene ‘onze eigen’ prins Bernhard zich had laten omkopen. Zo ontving hij begin jaren zestig 1,1 miljoen US-dollar aan steekpenningen van vliegtuigbouwer Lockheed. In 1974 verlangde Bernhard opnieuw een grote som geld, deze keer als Nederland zou overgaan tot de aankoop van de Lockheed P-3 Orion patrouillevliegtuigen.

Gerard Aalders beschrijft Bernhard als een man vooral zijn eigen belangen najoeg. Daarmee bracht hij zijn vrouw, koningin Juliana, in grote verlegenheid en de monarchie aan het wankelen. Want hoewel het harde bewijs voor de omkoping indertijd nooit is geleverd wees alles erop dat Bernhard wel degelijk smeergelden ontving. Die bewijzen vindt u in dit boek wél!

Aalders plaatst het schandaal in een breed internationaal perspectief en gaat ook in op de zware straffen die buitenlandse regeringsleden kregen opgelegd voor hun corrupt gedrag. Bernhard kreeg geen straf maar alleen het verzoek voortaan zijn uniform niet meer te dragen. De Lockheed-affaire is het resultaat van gedegen onderzoek in o.a. Washington.

Dit boek verscheen in 2011 onder de titel Het Lockheed Schaal. Wapenindustrie Smeergeld Corruptie