Klein republikeins handboek

In 1813 landde Willem Frederik, zoon van stadhouder Willem V, ‘op’ Scheveningen, en op 30 maart 1814 werd hij ingehuldigd als soeverein vorst der Nederlanden. Aan een eeuwenlange republikeinse traditie was een eind gekomen. Iedereen leek dit de gewoonste zaak ter wereld te vinden. Maar was en is die monarchie wel zo vanzelfsprekend?

Of men nu monarchist is of de republiek aanhangt (of er ergens tussenin bengelt): het is zonder twijfel wenselijk om de bezwaren en voordelen van de beide staatsvormen onder ogen te zien. Vaak denken we de argumenten voor en tegen het erfelijk koningschap zo langzamerhand wel te kennen. Dat er nog veel meer over te zeggen is, bewijst het Klein republikeins handboek, samengesteld door wijlen Hans van den Bergh, woordvoerder van het Republikeins Genootschap, met medewerking van Pierre Vinken, uitgever in ruste en inmiddels ook overleden.

Eenvoudig is de kwestie allerminst, zoals uit hun genuanceerde en evenwichtige analyse blijkt, al laten ze er geen misverstand over bestaan: uiteindelijk zal de Republiek Nederland rechtvaardiger, billijker en minder hypocriet zijn dan het Koninkrijk der Nederlanden.

Daarnaast vindt u in dit boek tal van wetenswaardigheden over de familie van Oranje-Nassau. Zo blijkt hoe (o)Nederlands het Nederlandse koningshuis in feite is, waar de koninklijke rijkdommen vandaan komen en waarom de verdiensten van de Oranjes aanvechtbaar zijn.

Het bestuur van NRG/Republikeinen.nl is van mening, dat bij de vele nieuwe leden die sinds de troonwisseling zijn toegetreden, behoefte bestaat aan achtergrondinformatie over republiek en monarchie. De tekst van het Klein Republikeins handboek is door historicus Gerard Aalders bewerkt, uitgebreid en geactualiseerd.

Bijzondere heruitgave verzorgd door:
republikeinen.nl
Nieuw Republikeins Genootschap.