Swedish Neutrality and the Cold War, 1945 1949.


In mijn dissertatie (1989) plaats ik de neutraliteit van Zweden (maar ook die van de overige Scandinavische landen) tegen een historische
achtergrond.

Na de Tweede Wereldoorlog – waarin Zweden zich neutraal had verklaard maar dat in feite niet was – bleef Zweden zich politiek afzijdig houden van West-Europa. De Koude Oorlog die al was begonnen voordat WO II was afgelopen, veranderde niets aan de neutraliteits-politiek van Stockholm. Denemarken en Noorwegen traden toe tot de NAVO, maar Zweden wees het lidmaatschap af. Achter de schermen werkte de Zweedse regering echter wel nauw samen met het militaire bondgenootschap.

Het proefschrift is onder meer gebaseerd op de archieven van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken en privé dagboeken van ministers en diplomaten. Swedish Neutrality and the Cold War 1945-1949  was jarenlang lesstof in het Zweedse ‘diplomatenklasje’.