De toekomst van Oranje

Van Willem de Eerste tot Willem de Laatste

Het aanzien van ons koningshuis daalt gestaag. De populairste Oranjes zijn import: Bernhard en Claus waren razend populair, hoewel ze geen spatje Oranjebloed hadden. De flamboyante Máxima scoort in de peilingen veel hoger dan haar houterige echtgenoot Willem-Alexander.

De Oranjes danken hun bevoorrechte positie niet aan hun prestaties en evenmin aan hun capaciteiten. Het argument dat de monarchie Nederland zou ‘verbinden’ is aantoonbaar onjuist. Monarchisten dichten het koningshuis eigenschappen toe die ons als voorbeeld kunnen dienen, maar steeds weer blijkt het tegendeel. De veel bejubelde handelsmissies leveren geen miljarden op maar kosten slechts geld.

De bezwaren tegen de monarchie als een gedateerde poppenkast en als symbool van ongelijkheid nemen toe. De schimmige kostenstructuur is een permanent bron van kritiek, en voeling met de maatschappij is ver te zoeken. Maar het grootste bezwaar blijft toch dat de monarchie met haar erfopvolging ondemocratisch is.

De toekomst van Oranje laat aan de hand van rationele argumenten zien dat er geen redenen zijn de monarchie te continueren. Hierbij wordt ook gekeken naar andere koningshuizen. Gemeten aan haar matige verdiensten en ontdaan van glitter, glamour en bovenal emotie heeft de monarchie geen toekomst meer.