WikiLeaks

Tussen cyberoorlog en informatierevolutie?

De wereld is in de ban van WikilEaks, de internetspreekbuis van Julian Assange. Voor velen is Assange een held van het vrije woord, een toonbeeld van de betrokken wereldburger die zich met overheidszaken bemoeit en misstanden aan het licht brengt.

Voor anderen is Assange een gevaar voor de staatsveiligheid, iemand die militaire en politieke geheimen en diplomatieke afspraken op onverantwoordelijke wijze naar buiten brengt en in die zin aan cyberterrorisme als vandaag de dag.

Redactie Gerard Aalders en Perry Pierik | Soesterberg, 2011 | ISBN 9789461530462