Berichten

Is die rechtbank in Zwolle nou helemaal krankjorem geworden?
En hebben ze echt niets beters te doen bij de politie en het OM?
En maar klagen over werkdruk. Logisch, als je je met zulke gedateerde onzin als majesteitsschennis bezig houdt.
Ga boeven vangen i.p.v. iemand te vervolgen
die de vertegenwoordiger van een zichzelf overleefd
instituut heeft beledigd. Ook al was het smakeloos wat hij deed.

Iemand in Kampen heeft koning Willy beledigd en krijgt daarvoor 30 dagen celstraf. De helft van die straf is voorwaardelijk en aangezien de man al 15 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug achter de tralies.
En dat terwijl politiek Den Haag druk bezig is de wet op de majesteitsschennis af te schaffen omdat ze totaal uit de tijd is. Ze dateert van de voor-vorige eeuw (1886) en is toen uitgevaardigd omdat de koning kritiek op zijn beleid niet kon velen.

Een paar jaar geleden riep een inwoner van Amsterdam ‘fuck de koning’ en ook die snoodaard kreeg straf. Toen hij een advocaat inschakelde omdat hij de boete niet wilde betalen en er bovendien een storm van kritiek opstak, kroop justitie in razende vaart met een smoes terug in haar Oranjeschulp.
De incompetentie droop er vanaf.

Als je je middelvinger opsteekt als de Gouden Koets (met inhoud) voorbij komt – dus ‘fuck de koning’ roept in lichaamstaal, mag de politie je inrekenen en opsluiten.
Openbare figuren en bekende Nederlanders moeten – heeft een wat wijzere rechter dan die in Zwolle eens bepaald – meer kunnen incasseren dan de doorsnee onderdaan.

Ik had het net over ‘koning Willy’. Dat had me in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een paar weken gevangenisstraf kunnen opleveren. In een volstrekt marginaal Rotterdams gestencild blaadje Vijheid schreef ene Wim Tibbesma:

Wist u dat het gezin van mooie Juultje tijdens zijn wintervacantie in de Zwitserse Alpen een bedrag van enkele honderdduizenden guldens heeft verbrast ten eigen bate… maar nog nimmer daadwerkelijk iets bijdroeg tot leniging van de nood der kinderen op deze aarde die aan honger en ondervoeding lijden.

Dat ‘Juultje’ deed hem twee weken achter de tralies verdwijnen. De redacteur van het stencil moest zeven dagen zitten.

De boef uit Kampen had zich op zijn Faceboekpagina lekker uitgeleefd – hij schijnt de monarchie niet zo te zien zitten – en had een paar nare termen en scheldwoorden aan de koning verspild. Hij maakte hem uit voor onder andere ‘dief’, ‘verkrachter’ en ‘moordenaar’. Dat zal allemaal vast niet kloppen en het is ook bepaald niet fijntjes, maar ach, op zijn eigen Facebookpagina?

Hoe kwam het zo zwaar overbelaste politieapparaat daar achter? Naast klagen over werkdruk hadden ze toch nog tijd vrijgemaakt om op Facebook naar verbaal negatief gekwetter over het koninshuis te speuren. Waarom eigenlijk?
Nou, het koningspaar zou op 25 april 2015 een bezoek aan Zwolle brengen en daarbij mocht geen wanklank klinken. Ook niet op Internet. Dus stortten agenten, weliswaar uitgeput van het klagen over werkdruk maar als immer loyaal aan Oranje – het ging tenslotte om Willy en Max – zich op internet en ontdekten de 44-jarige boef uit Kampen. Bingo! Prima Werk.

Vervolgens mocht het OM zich over de zaak buigen en daarna de rechter. Allemaal zwaar overbelast natuurlijk, maar het gaat wel om het Koningshuis.
Ik kan er met mijn kop niet bij. Temeer omdat de koning zelf heeft gezegd dat hij er geen moeite mee zou hebben als er een streep door de wet zou worden gehaald.

De rechtbank in Zwolle deelt die visie van de koning niet.
We kunnen twee dingen doen om die onzinnige wet op de majesteitsschennis uit 1886 naar de vuilnishoop van de geschiedenis te verwijzen:
1. de monarchie afschaffen – verreweg de beste oplossing – of
2. de wet op de majesteitsschennis schrappen: de snelste maar niet de beste oplossing.