Prins Bernhard. Alles was anders

Heruitgave


In 1936 werd Bernhard von Lippe Biesterfeld binnengehaald als een godenzoon. De mythevorming rond deze bespiegelende, sportieve en in cultuur geïnteresseerde verloofde van prinses Juliana begon direct.

Maar van bespiegelingen hield hij niet, in sport was hij altijd slecht geweest en zijn belangstelling voor cultuur beperkte zich tot feestvieren.

De Tweede Wereldoorlog bracht Bernhard nieuwe faam en maakte hem ook onaantastbaar. Na de oorlog, zo is ons altijd voorgehouden, betrad de prins het toneel van de internationale politiek en global business. Overal ter wereld haastten staatshoofden zich tijd vrij te maken om Bernhard te ontvangen.

Het voorzitterschap van de schimmige Bilderbergconferenties zou de statuur van de prins – eigenlijk té groot voor Nederland – extra onderstrepen. Hij slaagde er meesterlijk in ons in zijn verzetsavonturen, wonderbaarlijke werken en nobele daden te doen geloven.

De werkelijkheid bleek anders. Weinig wat ons is verteld over de prins der Nederlanden klopt. Het meeste is bij elkaar gefantaseerd, gesuggereerd of gewoon gelogen. Dit boek beschrijft een man die vooral zijn eigen belangen
najoeg, ongeacht wat daarvan de consequenties waren voor Nederland en de monarchie.

Bernhard. Alles was anders in een heruitgave en verscheen eerder bij Uitgeverij Boom als Niets was wat het leek (2014)

 Verschijnt april 2021