Van Oerknal tot Eindtijd. De geschiedenis van het heelal, de aarde en van ons


Terug naar het allereerste begin: de Oerknal, 14.5 miljard jaar geleden. Zonder de Big Bang zou er geen heelal, geen zonnestelsel, geen aarde en dus ook geen mensen zijn geweest. Dit boek beschrijf ik de geschiedenis van het ontstaan van het universum en de aarde en hoe wetenschappers tewerk zijn gegaan om die eeuwenoude mysteries te ontsluieren.

Heel lang dachten we dat de aarde en het heelal geen begin hadden. Adam en Eva waren in één dag geschapen. Wie daar vraagtekens bij durfde te zetten, kreeg last met de kerk en moest de dood op de brandstapel onder ogen zien. God had hemel en aarde – met alles erop en eraan – in één overzichtelijke, zesdaagse werkweek, geschapen.

Wat wij tegenwoordig weten van de oerknal, ons zonnestelsel, het ontstaan van het eerste, eencellige leven en – miljarden jaren later – dat van de mens, dateert van de laatste honderdtwintig jaar.

Onze soort, Homo sapiens, is een jonge verschijning. Het is ook de enige soort die zich over de hele wereld heeft verspreid. Dat heeft vaak fatale gevolgen gehad voor flora en fauna. Ik volg de ontstaansgeschiedenis van Homo sapiens en laat zien hoe de evolutie zijn werk deed. Een verbijsterend stuk geschiedenis.

Het onderzoek naar de ouderdom van onze planeet heeft vier eeuwen geduurd. De bedoeling was aanvankelijk om de dag van de Apocalyps te berekenen. De aarde zou door de Almachtige 6000 jaar zijn toegemeten. Wie de dag van de Schepping vond, zou de Doemdag kunnen vaststellen. Grote wetenschappers als Isaac Newton hebben er zich over gebogen. Newton was een geniaal natuurkundige, maar een belabberd historicus.

Zie voor meer achtergronden Historiek: https://historiek.net/tweevoetigheid-bracht-de-mens-veel-goeds/148191/