Wilfried meets Willy. Tijdens het met veel bombarie aangekondigde interview van Wilfried de Jong met koning Willem-Alexander ging Wilfried soepel om met het protocol. Met een royaal armgebaar richting bibliotheek (‘zullen we dan maar’?) gloorde er even hoop dat Wilfried de leiding had genomen en alles uit de koning zou halen wat er te halen viel. Nam Wilfried echt het voortouw in een interview waarover hij in de auto op weg naar De Eikenhorst al had gezegd dat het zou gaan over de mens achter de koning? Dat wel (een beetje), maar de openheid was ver te zoeken. Het gesprek was, net als alle andere interviews met leden van de Koninklijke Familie, pijnlijk nauwkeurig geregisseerd en voorbereid. Zoals gewoonlijk reageerden de media dolenthousiast: wat hebben we het toch getroffen met de Oranjes en deze koning.

Als we niet eens mogen weten hoe Willem-Alexander als koning fungeert, wat moeten we dan met de mens achter die functie? Natuurlijk, we zien Willem-Alexander regelmatig in allerlei zinnige (maar veel vaker nog onzinnige) reportages waarin de verslaggevers van vrijwel alle nieuwszenders er voortdurend in slagen zichzelf in een toestand van orgastische opwinding te flippen. Astrid Kerseboom bijvoorbeeld is zo ademloos van bewondering dat ze voortdurend tot tien moet tellen om niet uit pure verafgoding in zwijm te vallen. Maar ook de koningshuisverslaggever van RTL-nieuws geraakt al gelukzalig glimlachend in een oranje-extase over wat er zich voor zijn ogen afspeelt. Dat het in de meeste gevallen iets totaals onbenulligs is doet er niet toe.

Wilfried zocht dus naar de mens achter de koning hoewel wij met zijn allen, zoals gezegd, eigenlijk geen flauw idee hebben wíe die koning (als staatshoofd) nou eigenlijk is. Ook niet wat hij als koning doet. Het koningschap is een poppenkast waarin het staatshoofd voortdurend optreedt, maar zo te zien weinig anders doet dan dineren, handen schudden, lintjes knippen, lachen, speechen en proosten. In de Grondwet staat dat we een koning hebben die zijn functie krijgt toebedeeld op grond van zijn geboorte. Zijn capaciteiten spelen geen enkele rol. Dat is al erg genoeg, maar haast nog erger is dat we niks over ’s konings taakinvulling mogen weten. Daarvoor dragen de ministers de verantwoordelijkheid.

Die ministeriële verantwoordelijkheid, oorspronkelijk een prima gedachte omdat de ministers vóór de Grondwetswijziging van 1848 uitsluitend verantwoording aan de koning schuldig waren – de vorst bezat alle macht – is allengs verworden tot een middel om alles wat de koning (en zijn familie) doet af te schermen voor het publiek. We mogen niet weten hoe (of wat) hij denkt. Tekent hij wetten en Koninklijke Besluiten met instemming of ligt hij ook wel dwars? Zet hij wel een vraagtekens? Of zet hij gewoon zijn handtekening onder ieder stuk dat dat vereist. Zonder ook maar één letter te lezen. We hebben geen flauw benul. Als hij in het buitenland vertoeft zet hij zijn handtekening via zijn Ipad. Het zetten van handtekeningen, het openen van de Staten Generaal op de derde dinsdag in september en het in ontvangst nemen van geloofsbrieven van buitenlandse ambassadeurs. Dat zijn, kort samengevat, de officiële taken van Willem-Alexander. Overspannen zal hij er niet van raken.

Vermoedelijk ondertekent Willem-Alexander iedere wet die hem wordt voorgelegd. De procesgang van de wet is immers traceerbaar en als hij hardnekkig dwars zou liggen, zou dat vast uitlekken. En als hij eens geen zin heeft om op Prinsjesdag in de Gouden Koets te stappen? Daarvoor bestaan oplossingen. Toen koningin Wilhelmina dat een keer in een halsstarrige bui weigerde omdat Hare Majesteit iets niet beviel ging de opening gewoon door. Staatsbezoeken legt de koning uit vrije wil af. Niemand kan hem dwingen. En natuurlijk verschijnt hij op recepties en geeft hij ontvangsten, maar hijzelf bepaalt waar hij naar toe gaat. Met de samenstelling van een nieuw kabinet mag hij zich niet meer bemoeien. Kortom, het officiële koninklijke bezighedenpakket is niet loodzwaar. Ik zou graag willen weten hoe Willem-Alexander daar zelf tegenaan kijkt. Leeg? Zinloos? Of ziet hij zijn baantje wel zitten omdat het hem in staat stelt het luxueuze leven te leiden dat hij leeft?
Het is tenslotte niet toevallig dat iedere monarchie zijn eigen voortbestaan de hoogste prioriteit toekent. De familie heeft niet voor niets zo’n moeite gedaan een partner voor Wilhelmina en Juliana te strikken. Hun zwangerschap was voor de dynastie letterlijk van levensbelang. De partnerkeuze van moeder Wilhelmina en dochter Juliana pakte weliswaar verre van gelukkig uit, maar het Huis van Oranje was wél gered.

Wilfried de Jong had een buitengewoon interessant interview kunnen maken over de koning als hoofd van de Nederlandse staat en de mens achter het staatshoofd gewoon buiten beschouwing kunnen laten. Maar dat mocht niet vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid. De RVD die over zijn imago waakt vond het evenmin goed. Bedenk wel dat alle vragen vooraf zijn voorgelegd en dat Willem-Alexander het interview tot in de details heeft zitten oefenen. Het eindresultaat had niet voor niets de zegen van de RVD. Een sprankje oorspronkelijkheid zit er niet in; alles was door- en voorgekauwd. Zelfs de beroemde (‘vertederende’) uitspraak destijds van Máxima dat haar verloofde een beetje ‘dom’ had geantwoord op een vraag naar haar vader was minutieus ingestudeerd. Toen dat een tijdje geleden in een interview met voormalig premier Wim Kok naar buitenkwam was dat voorpaginanieuws en voer voor talkshows.
Leren we dan niets, of willen we niets leren als het op de Oranjes aankomt? Waarom die slaafse aanbidding? A.W.P Weitzel, minister van Oorlog onder koning Willem III beantwoordt die vraag in zijn dagboek: ‘Men kan in Nederland veel kwaad zeggen van Jezus Christus, van den Heiligen Geest, zelfs van den Goeden God, zonder dat iemand het u ernstig kwalijk neemt, maar het Huis van Oranje staat eenige sporten hoger in de openbare mening.’
Het zou mij niet verbazen als Willem-Alexander tezijnertijd na zijn bijzetting in Delft via een achterdeurtje terug ten hemel vaart om daar zijn rechtmatige plaats naast zijn echte Vader weer in te nemen. We hebben hem immers slechts tijdelijk van ‘den Goeden God’ in bruikleen.

Hoe Willem-Alexander fungeert als staatshoofd weten we dus niet, maar over de mens achter de koning kregen we ook maar bitter weinig nieuws voorgeschoteld. Dat is niet de schuld van De Jong maar van de RVD en het apparaat dat de koning moeten afschermen. Er zaten best wel een paar opmerkelijke momenten tussen. Zo zei Willem-Alexander op een gegeven ogenblik dat je van je fouten moest leren. Welke fouten dan? vroeg Wilfried terecht. Feesten, partijen en ‘wildebrassen’ was het antwoord. Dat zijn toch geen fouten? verwonderde De Jong zich terecht. Nee, nee, maar zo leerde je wel je grenzen kennen. Oh. Maar hoe dan? De koning had daarop  geen zinnig antwoord. Maar het leverde wel mooie beelden op.
De ramp met de MH17 werd maar weer eens uitgemolken en zijn voorspelbare, houterig gepresenteerde, kersttoespraken geroemd. De koning is geen begaafd redenaar, hoe je het ook wendt of keert. Hij leest teksten voor van zijn vaste speechschrijver die zo slaapverwekkend zijn dat je wanhopig op zoek gaat naar een nooduitgang. We mochten vernemen dat het overlijden van prins Friso de koning zeer had aangegrepen. En zijn moeder had er ook veel verdriet van gehad. Het zou pas nieuws zijn als dat niet zo was geweest. Toch toonden de media zich volslagen overdonderd door deze openbaring en ze roemden om strijd ’s konings ‘openhartigheid’.

Koot en Bie kwamen aan de orde en de jarige koning zei dat hij het platte Haags uitstekend kon imiteren. Sander van de Pavert van Luckytv mag ons dat graag laten horen en dit was een uitstekende gelegenheid hierover een vraagje te stellen. Iets in de trant van: “klinkt u ongeveer net als Willy in Luckytv?’ Aan Wilfried zal het vast niet gelegen hebben, en aan de koning zelf misschien evenmin, maar het mocht vermoedelijk simpelweg niet. Op het herhaalde aandringen van De Jong om iets op zijn Haags te zeggen, bleef de koning hardnekkig weigeren. Mensen die me kennen weten dat ik het kan, dus het voegt niets toe, meende de koning. Voor zijn vriendenclub niet, nee, maar de kijker had het schitterend gevonden en daar ging het om. De hele operatie was tenslotte bedoeld om de populariteit van het Koningshuis (verder) op te krikken.

Op geen enkele vraag die iets naders over de mens achter de koning kon verduidelijken kwam antwoord. Niets kwamen we aan de weet.
Niettemin toonden de media zich lyrisch met deze dode mus. De Volkskrant probeerde duidelijk te maken dat ze geen echte Oranjeklanten waren, maar na enige moeilijk navolgbare redeneringen over verbondenheid en het gevoel dat de Oranjes aanvoelen als verre familieleden concludeerde de krant dat wij het met zijn allen toch maar goed hadden getroffen met ons vorstenhuis, ook al vond het dagblad erfopvolging ‘lichtelijk belachelijk’.  Voor iemand als ik die de monarchie en erfopvolging niet ‘lichtelijk’ maar ‘volstrekt belachelijk’ vindt, was het koningsintervieuw niettemin best zinnig: het was het zoveelste bewijs dat de Oranjes hun onderdanen zo goed weten te bespelen dat ze in een kudde kwijlende schapen transformeren die alles accepteert wat het Opperschaap uitkraamt.

Van het gesprek, hoe onderhoudend soms ook dankzij de interviewer, werd je niets wijzer. Daarom verbaasden me al die jubelende commentaren van kranten en tv-zenders des te meer. En dan al die BN’ers die hun vreugde met zó’n koning en zó’n vorstenhuis op Facebook en Twitter beleden. Bang om een uitnodiging op de Eikenhorst mis te lopen?

We maken ons wel eens vrolijk over de berichtgeving van het Noord-Koreaanse staatshoofd maar eerlijk gezegd zie ik weinig verschil in de omgang met ons eigen staatshoofd. Hooguit gaan de Koreanen er wat meer ontspannen mee om.

2 antwoorden
 1. Monique Sparla
  Monique Sparla zegt:

  Beste Heer Aalders,

  Nederland is een constitutionele monarchie echter sinds 1983 staat de constitutie voor burgers om zich bij een Nederlandse rechter erop te beroepen buitenwerking.

  zie https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/20049/cliteur%20argumenten%20voor%20en%20tegen%20constitutionele%20toetsing%201989.pdf?sequence=6 en lees ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2010/11/12/staatscommissie-grondwet-overhandigt-advies

  Als we kijken welke impact dit heeft op de kieswet die sinds 1989 actief is en hoe er door de Raad van State geacteerd wordt moeten we ons vragen stellen rondom de machtsdistributie en de mensen die geen kritische houding hebben mbt dit systeem en dit systeem intact houden.

  Als u het boek de Afschaffers zou lezen, kunt u mogelijk beter beseffen hoe ernstig het is als burgers zich niet op de grondrechten kunnen beroepen. http://www.academia.edu/2093389/De_afschaffers_publieke_opinie_organisatie_en_politiek_in_Nederland_1840-1880

  De vraag is nu wat is de motivatie van de monarchie om een dergelijk verouderd systeem intact te houden. Welke motieven lagen ten grondslag aan het feit dat Donner senior advies heeft gegeven om Art120Gw expliciet te maken in 1983? En welke motieven zijn er om de escalatie lijn is om de handel in macht en de misbruik ervan binnen de rechtspraak inzake het handelen van diverse actoren binnen de politiek,justitie en politie niet te laten onderzoeken?

  Als ik dit interview bekijk bemerk ik dat het probleem eigenlijk is dat er geen zelfreinigend vermogen in Nederland binnen de journalistiek.

  Laat staan binnen de trias. Juridische willekeur en bedrog is een logisch onderdeel van het systeem dat als een geruime tijd mank loopt dankzij Art120Gw.

  De Koning(in)is per uitstek in dit systeem de persoon die eigenlijk eindverantwoordelijkheid zou moeten nemen, vanwege de onschendbaar.Waarom gebeurd dat niet?

  Het argument dat als je een persoon die machtsmisbruik of in macht handelt uit het systeem haalt staan er al 5 klaar om zijn/ haar positie in te nemen. Dat is vind ik geen reden om de misbruik van macht en de handel in macht niet strafbaar te stellen. Wat vindt u?

  En wat blijkt als je diverse organisaties in Nederland rondom de rechtspraak vraagt wat de escalatie lijn is om de handel in macht en de misbruik ervan om dat binnen de rechtspraak te onderzoeken, dat niemand weet wat hoe die loopt.

  Het probleem is dat als er misbruik van macht en handel in macht plaatsvindt, dat dit zich grotendeels op politiek, juridisch en bij de politie plaatsvindt. En dus ook door de media niet onderzocht wordt.

  Kortom de enige die hierin de eindverantwoordelijkheid heeft en niet neemt is blijkbaar de koning(in).

  De vraag is en blijft dan waarom neemt de koning(in) geen eindverantwoordelijkheid in deze om in iedergeval er voor te zorgen dat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het systeem waarop zijn/ haar macht berust wel integer en volgens de wet verloopt.

  Want dat burgers zich in Nederland al niet op de grondwet kunnen beroepen is heel ernstig. Dat heeft te maken met de absolutistische macht van de monarchie. Dat doen we al 200 zo met elkaar.

  Maar dat deze zelfde monarchie er niks aan gelegen is om de rotte appels binnen het systeem aan te pakken verwonderd mij. Wat zou de onderliggende motivatie daarvan zijn? Heeft u enig idee hoe het zit?

  Beantwoorden
  • Anna M.
   Anna M. zegt:

   Mevrouw Sparla, wat let u om dit zelf te onderzoeken? Journalistiek is ook maar een woord….
   Nogal glad, waarom het staatshoofd hier geen verantwoordelijkheid voor neemt: eigenbelang en de privileges zijn te ruim en te talrijk om ook maar richting 21e eeuw te komen. Mij is het een gruwel dat art. 47 van de grondwet vermeldt dat zowel koning als ministers tezamen de regering vormen en dat het staatshoofd altijd alle wetten tekent. Volkomen achterhaald,
   echo uit het jaar Kruik (1848).
   Willy schijnt het zelfs op zijn IPad te doen tijdens zijn vakanties en snoepreisjes…
   Zo blijft ook zijn zogeheten onschendbaarheid in stand en veel meer voordelen op veler gebied (constructie wc-eend!). Dus nooit machtsdistributie of uitdoving tot louter ceremoniële taak, mijn pers. visie.
   Volkskrant 06-10-2020 Remco Meijer vermeldt suggesties voor een normaal overheidssalaris voor hem en inkrimping leden Koninkl. Huis waarin ook Bovend’eert vertelt dat met het uitsterven van huis Oranje-Nassau ook de monarchie hier zal uitsterven. Eerst zien, dan geloven. Dat hele idee, dat ze zich vorige week hadden opgegeven als vrijwilliger op een stembureau: de PR-machine van Oranje en rare vermenging van democratie/monarchie.
   Ik vond het zeer onfris en doorzichtig, mijn achternaam is niet bepaald Schaap!!!

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *